Agencja Detektywistyczna Mikrut
3347
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-3347,qode-listing-1.0.1,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

Rozwody i zdrady

„Wiemy ile emocji wywołuje zdrada partnera i jak trudno się z nią pogodzić. Wiemy też, że w takiej sytuacji warto zadbać o swoją przyszłość. Dowody zdrady, to pierwszy krok dla jej zabezpieczenia. Dzięki nam rozwody to formalność.”

 

Roz­wią­zujemy wraż­li­we sprawy prywatne, takie jak — podej­rzenie zdrady, sprawy roz­wo­dowe, ali­men­ta­cyjne, o prawo do opieki nad dziec­kiem, czy usta­lenie ojco­stwa. Działamy rze­telnie i dys­kretnie, zawsze dbając o dobro Klienta i doradzając mu najlepsze możliwe rozwiązania. Charakter relacji pomiędzy detektywem a klientem jest poufny.

 

  • Dowody w pozwie rozwodowym

  • Weryfikacja zdrady małżonków lub partnerów

  • Dowody w pozwie alimentacyjnym

  • Dokumentacja do ustalenia opieki nad dzieckiem

  • Badania DNA – ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa

  • Sprawdzenie i kontrola bezpieczeństwa dziecka

  • Wywiad przedmałżeński

  • Czynności w postępowaniu spadkowym

 

Każde zre­ali­zo­wane zle­cenie kończy się pod­sumowaniem w postaci sprawozdania detek­ty­wi­stycznego, na który skła­dają się: raport tek­stowy, zdjęcia oraz nagrania z prze­pro­wa­dzo­nych czyn­ności detek­ty­wi­stycz­nych. Działamy w pełni legalnie, dlatego sprawozdanie detektywa przygotowane przez nas ma war­tość dowo­dową i może zostać wyko­rzy­stane w postę­po­waniu sądowym.

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu.

📞+48 519 734 926

Nasi detektywi są dostępni codziennie od 8:00 do 22:00.

Agencja Detektywistyczna Mikrut

email:kontakt@detektywmikrut.pl
telefon: +48 519 734 926

 

Oferujemy również usługi detektywistyczne w Łodzi, Katowicach oraz Krakowie. Pracujemy na terenie całego kraju.